Система виховної роботи

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону Україну «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.
Метою вихованняє формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.Виховна метає спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Зміст виховання– це система загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості:

Ціннісне ставлення до суспільства та держави;

Ціннісне ставлення до людей;

Ціннісне ставлення до природи;

Ціннісне ставлення до мистецтва;

Ціннісне ставлення до праці;

Ціннісне ставлення до себе.

Серцевиною виховного процесу є особистість –її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.Одним ізвизначальних принципіввиховної системи є взаємозв’язок впливів: родини, вчителя, класного керівника, об’єктів виховного простору

Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання у значній мірі залежить від правильно організованого виховного процесу у школі. Виховна система школи створена на основі вивчення та впровадження основних документів уряду, Міністерства освіти і науки України, обласних, міських та районних програм з питань виховання підростаючого покоління. Виховна діяльність школи спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту», Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичного виховання та методичних рекомендацій щодо національно - патріотичного виховання в загальноосвітніх закладах, Концепції про права дитини, Конституції України, державних національних програм, Статуту, правил внутрішнього розпорядку. Головна увага приділяється формуванню особистості учня, розвитку його здібностей та обдарувань, забезпеченню результативності та свідомого ставлення до здоров'я, формуванню засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров'я учнів.
Основою виховної системи школиє комплексна програма національного виховання, в якій інтегрованими суб'єктами виховного процесу є: батьки, педагогічний колектив, учнівський колектив, громадськість. Напрямками виховної роботи є: національно - патріотичне виховання, статеве виховання, естетичне виховання, екологічне виховання, трудове виховання.

Питання виховної роботи розглядаються на нарадах при директорі, засіданні Ради школи, педагогічних радах, засіданнях МО класних керівників.

Практичним психологом Прокопенко Л.М. створено банк даних учнів,що потребують підвищеного психолого - педагогічного супроводу, з даною категорією дітей проводиться індивідуальна робота.

Педагог-оргаиізатор Кравець Р.О. організовує і проводить загальношкільні заходи, координує роль шкільної організації.

Педагогічним колективом школи приділяється належна увага формуванню національно - патріотичної свідомості, любові до рідної землі, поваги до батьків, шанобливого ставлення до культури, звичаїв та обрядів українського народу. Кожний вчитель школи в процесі навчально-виховної діяльності намагається виховувати високоморальну особистість, стверджувати загальнолюдські принципи.

Для соціальної адаптації у подальшому дорослому житті та вихованні законослухняного громадянина велике значення має дотримання положень Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку закладу. Відвідування учнями навчальних занять є одним з основних пунктів цих правил. Учні, схильні до несистемних пропусків занять, постійно знаходяться у зоні підвищеної психолого-педагогічної уваги.

У школі впроваджуються нові виховні технології, інтерактивні методики виховної робота, бо саме така система стимулює розвиток здібностей кожної дитини, активізує самостійність, спонукає до вільного вираження свого «Я» та доводить думку, що учень - не пасивний об'єкт, а суб'єкт і головна постать всього навчально-виховного процесу.

Постійно проводяться зустрічі, лекції, бесіди та індивідуальна робота з учнями, які потребують педагогічного контролю.

Для організації змістового дозвілля учнів розроблено систему позаурочних заходів, традиційних свят, конкурсів, змагань, екскурсій тощо.

В області формування виховної системи школи зроблено:
1. Сформовано МО класних керівників (щодня ведеться виховання учнів, систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам).

2. Створено раду учнівського врядування школи (сформований як виборний орган, розподілено обов'язки членів учнівської ради, робота ведеться за напрямками).

3. Створена система додаткової освіти (всі учнів школи відвідують секції та гуртки (деякі по кілька найменувань).

4. Сформовано шкільні традиції проведення таких заходів (День знань, День вчителя, Новорічні свята, Українські вечорниці, День захисника Вітчизни, Козацькі забави, «Ну-мо, дівчата», Концерт до 8 березня, Фестиваль Проліски надії", заходи до Дня Перемоги, Останній дзвоник, Випускний вечір, проведення предметни

5. Робота класних керівників спрямована на: щоденне виховання учнів, турботу про здоров'я учнів і здоровий спосіб життя, позаурочну діяльність, активну екскурсійну роботу, чергування класів по школі, контроль за пропусками учнів, роботу з учнями, що потребують підвищеного психолого - педагогічного супроводу, співпраця з батьками учнів.

6. Обрано і працюють батьківські комітети класів і школи.

7. Застосовуються принципи педагогічного впливу:

поваги до учнярозуміння і прийняття душевного стану дитини,розкриття мотивів скоєних вчинків,зацікавленість у долі вихованця,доброзичливе ставлення до вихованця,педагогічна підтримка вихованця.

8. Використовуються прийоми роботи з учнями:

прояв доброти й уваги,вираз заохочення дитині,авансування особистості,прощення,порука,організація успіху в навчанні,очікування кращих результатів,переконання,моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили,пробудження гуманних почуттів,активізація потаємних почуттів вихованця,констатація вчинку,зовнішня опора на правильну поведінку,допомога психологічної служби школи.
Кiлькiсть переглядiв: 82

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.