Проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів початкових класів: "Формування компетентності учнів у сучасному середовищі в умовах НУШ"

Керівник Овсяденко Л.В.
Овсяденко Людмила Валентинівна
Голова методичного об′єднання вчителів початкових класів
Класний керівник 2 класу
Вища кваліфікаційна категорія, 30 років стажу
/Files/images/с1.jpg
Бурлаченко Світлана Віталіївна
Класний керівник 4 класу
Вища кваліфікаційна категорія, 37 роки стажу
/Files/images/19.jpg
Щербата Валентина Григорівна
Класний керівник 1 класу
Вища кваліфікаційна категорія. 33 років стажу
/Files/images/20.jpg
Кравець Руслана Олександрівна
Вчитель інформатики
Iкваліфікаційна категорія, 22 років стажу
/Files/images/6.jpg
Малкіна Яна Ігорівна
Класний керівник 3 клас
ІІ кваліфікаційна категорія, 5 роки стажу
/Files/images/1578476287.gif

Асистент вчителя

Жук Лариса Семенівна


Організація самоосвіти
В цьому навчальному році вчителі початкових класів будуть працювати над вирішенням таких проблем
№ п/п Прізвище та ініціали вчителя Проблема для проблемного опрацювання
1. Малкіна Я.І. Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі
2. Бурлаченко С.В. Компетентний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів
3. Щербата В.Г. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої компетентності
4. Овсяденко Л.В. Формування у молодших школярів «уміння вчитися» як ключової компетентності особистості
5. Кравець Р.О. Формування та розвиток творчої особистості учня у виховній системі школи
Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду
1. Малкіна Я .І. Герасимович Ж. О. Впровадження інноваційних технологій на уроках
2. Бурлаченко С.В Олександра Савченко Розвиток творчої діяльності учнів на уроках літературного читання
3. Щербата В.Г. Г.Д. Щекатунова Проектна діяльність у початковій школі
4. Овсяденко Л.В. Юрченко Лариса Петрівна Створення ситуацій успіху на уроках у початковій школі
5. Кравець Р.О. Розчина Н.О. Вивчення інформатики в початкових класах

Засідання № 1

Тема:“Вивчення нормативних документів, які регламентують роботу початкової школи . План роботи методичногооб'єднанняна 2022-2023 н..

Дата проведення:09 вересня 2022р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за минулий навчальний рік. Обговорення і затвердження плану роботи методоб'єднання вчителів початкових класів на 2022-2023 н.р. звіт Овсяденко Л.В члени МО
2 Обговорення Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметі у 2022/2023н.р. обговорення документів Овсяденко Л.В
3 Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами виступ Жук.Л.С.
4


5

6


7
Складання графіка проведення відкритих уроків та виховних заходів вчителями початкових класів Обговорення навчальних програм та затвердження календарних планів на І семестр 2022-2023 н.р. Дату проведення уроку пишемо олівцем. Про організацію безпечної життєдіяльності учнів освітнього процесу. Дотримання норм єдиного орфографічного режиму круглий стіл

круглий стіл

інформація

інформація
члени МО члени МО Овсяденко Л.В. Овсяденко Л.В Овсяденко Л.В

Завдання членам МО:

1) опрацювати Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 №87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)

2) ознайомитися з типовими освітніми програмами для 1-2 класів –наказ МОН від 08.10.2019 № 1272; для 3--4 класів –наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

3) опрацювати інстуктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у 2022-2023 н.р.

4) опрацювати наказ МОН від 02.09.2020 №1096 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

5) опрацювати наказ МОН від 13 липня 2021 р.№813№ «Методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 1-4 класів НУШ»

6) опрацювати наказ щодо оцінювання учнів 3 та 4 класів №1146 від 16.09. 2020 р.

6) опрацювати наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 « Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

Засідання № 2

Тема: «Шляхи, форми і методи удосконалення освітнього процесу. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах.

Наступність між початковою та основною базовою середньою освітою»

Дата проведення: 11листопада 2022р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1. Удосконалення освітнього процесу на основі сучасних технологій. доповідь Овсяденко Л.В.
2.3.
«Розвиток STEM-освіти» (поширення інноваційних методик викладання) Наступність між початковою та основною базовою середньою освітою карусель інновацій круглий стіл вчителі поч.класів Щербата В.Г кл,керівник 5класу Сулима С.В.
4. Покращення роботи над каліграфією учнів виступ Бурлаченко С.В.
Завдання членам МО:

1. Застосувати STEM-освіту у своїй роботі

2. Вести контроль за дотриманням вимог, щодо оформлення письмових робіт з математики, української мови.

3. Вести контроль за веденням щоденників та зошитів учнів.

4. Підготувати план заходів з питань наступності дошкільної, початкової та середньої освіти.

5. Виготовляти та використовувати на уроках роздатковиий, дидактичний матеріал для творчого мислення учнів з метою розвитку креативності в процесі навчання.

6. Організовувати роботу з батьками.

Засідання № 3

Тема: Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення.

Дата проведення: 24 січня 2023 р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. доповідь Щербата В.Г.
2 Аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмного матеріалу учнями 1 класів. обговорення Щербата В.Г.
3 Самоосвіта вчителя – необхідна передумова підвищення його педагогічної майстерності Обмін до досвідом вчителі поч. класів
45
Формування нових підходів до національно-патріотичного виховання молоді. Затвердження календарних планів на ІІ семестр 2021-2022 н.р. обговорення круглий стіл класні керівники голова МО
Завдання членам МО:

1.Контроль за дотриманням вимог, щодо оформленням письмових робіт з математики та української мови.

2. На уроках розвивати соціальну компетентність за допомогою методів ігрової діяльності.

3. Систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань підвищення професійної майстерності

4. Формувати нові підходи до національно-патріотичного виховання учнів.

Засідання № 4
Тема:«Наступність дошкільної та початкової освіти»

Дата проведення: 18травня 2023р.

№п/п Зміст роботи Форма проведення Виконавці
1 Нова українська школа - нові стандарти освіти. Про підсумки навчальних досягнень учнів в контексті Нової української школи круглий стіл члени МО
2 Питання наступності початкової та середньої освіти круглий стіл вчителі початкових класів представники дитячого садка
3 Про перспективні напрямки науково-методичної роботи на 2023-2024 навчальний рік. Овсяденко Л.В.
Завдання членам МО:

1.Проводити індивідуальну роботу з обдарованими дітьми і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях.

2. Організувати відвідування занять дошкільників за визначення рівня підготовки майбутніх школярів до навчання у школі.

Завдання шкільного методоб’єднання

вчителів початкових класів

на поточний навчальний рік

У поточному навчальному році члени методичного о′бєднання, виходячи з результатів діагностування, навчальних програм, які повинні вирішувати вчителі початкової ланки, працюватимуть над вирішення науково-методичної проблеми «Формування компетентностей учнів у сучасному середовищі в умовах НУШ"

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік МО в цьому навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем:

• удосконалення методики НУШ на уроках та в позаурочний час;

● урізноманітнення форм організації навчальної діяльності;

●впровадження інноваційних технології в практичну роботу;

●впровадження у роботу елементів педагогічного досвіду;

●використання активних методів і заходів навчання для розвитку креативного, критичного мислення учнів;

●виготовлення наочних посібників, дидактичного матеріалу, зміцнення матеріально-технічної бази початкових класів;

●взаємодія між дошкільним і загальноосвітнім навчальним закладом;

●організація роботи з батьками, сприяння гуманізації стосунків у класі, підвищення соціального статусу дитини;

●поглиблення та застосування новітніх оздоровчих технології, сучасних інтерактивних методів навчання та виховання підростаючого покоління.

Завдання м/о на 2022/ 2023н.р.:

1)Удосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

2)Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу:

- впровадження інноваційних сучасних технологій (ІКТ, проєктних технологій, інтерактивних технологій, технологій розвитку критичного мислення учнів, здоров’язберігаючих технологій), застосувати STEM-освіту.

- накопичення і систематизація в кабінетах початкових класів дидактичного роздаткового матеріалу;

- проведення уроків з використанням технічних засобів навчання (підвищення їхньої ролі в активізації пізнавальної діяльності школярів).

Кiлькiсть переглядiв: 56

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.