Проблемна тема:

Підвищення зацікавленості та мотивації здобувачів освіти до навчання шляхом використання електронних освітніх ресурсів під час вивчення предметів гуманітарного циклу

Керівник методоб`єднання:

Таранюк Ніна Іванівна

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання

на 2022-2023 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, історії, іноземної мови, світової літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок.

2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.

3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.

4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, історії, світової літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.

9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів:

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:

• кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємовідвідування уроків;

• на засіданнях методоб’єднання систематично ознайомлюватися з новинками психолого - педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

2. Проводити аукціон педагогічних ідей.

3. Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію та підтвердження вищої категорії.

4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів.

1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення психолого – педагогічних , медико – фізіологічних особливостей особистості.

2. На уроках з предметів суспільно – гуманітарного циклу особливу увагу приділяти:

- розвитку зв’язного мовлення;

- збагаченню активного словникового запасу;

- розвитку діалогічного мовлення;

- удосконаленню якостей читання;

- розвитку оперативної пам’яті;

- формуванню духовної культури школярів.

3. Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання.

4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими учнями.

5. Організовувати навчання як процес пізнання дилемного оточуючого світу і себе.

6. Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту.

7. Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою українського народу.

8. Проводити позакласну роботу з учнями.

ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ВІДПОВІДАЛЬНІ
СЕРПЕНЬ
1 Опрацювання нормативно-правових документів: - Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2022-2023 н.р. (лист МОН України). - Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. - Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». - Дотримання вимог до календарно-тематичного планування уроків. Вчителі МО
2 Вивчення нових Державних стандартів . (аналіз нових навчальних програм). Вчителі МО
3 Особливості організації освітнього процесу та структура 2022-2023 н.р. Вчителі МО
4 Про погодження календарно-тематичного планування, інтегрування та адаптування навчальних програм для учнів, які перебувають на інклюзивній формі навчання. Вчителі МО
5 Обговорення і затвердження плану роботи МО вчителів гуманітарного циклу на 2022-2023 н.р. Визначення завдань на поточний рік. Таранюк Н.І.
6 Обговорення та затвердження плану заходів до Дня української писемності. Вчителі МО
7 В зв’язку з поглибленим вивчення української мови у 10-11 кл. завести два робочих зошити. Вчителі-предметники
8 Адаптація учнів 5-го класу до умов навчання у середній школі. Бондарина Т.С., Сулима С.В.
ЖОВТЕНЬ
1 З досвіду роботи. «Цифрове навчання, сучасні освітні технології»: Підвищення вмотивованості вивчення суспільних дисциплін в умовах сучасного інформаційно-освітнього простору. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання української мови та літератури. Використанняметоду проєктів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня. Гайдук О.А. Хахалина О.І. Сулима С.В. Бондарина Т.С.
2 Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів гуманітарного циклу. Вчителі МО
3 Про організацію роботи з учнями, які мають низький рівень мотивації до навчання. Вчителі МО
СІЧЕНЬ
1 Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за І семестр 2022-2023 н.р. Таранюк Н.І.
2 Аналіз результатів І – ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів гуманітарного циклу. Вчителі МО
3 1. Роль самоосвіти у формуванні особистості. Робота з обдарованими учнями. Вчителі МО
4 Підготовка до ДПА та ЗНО з української мови, англійської мови, історії України Сулима С.В. Хахалина О.І.
5 Про результати участі учнів у конкурсах. Вчителі МО
6 Формування лексичних, граматичних та мовленнєвих навичок у молодших школярів на уроках англійської мови Бондарина Т.С.
БЕРЕЗЕНЬ
1 Брейнстормінг: техніка для генерації нових ідей «Вплив інноваційних технологій на особистість учня»: Дидактичні ігри, як засіб формування предметних умінь на уроках історії. Формування вмінь інтерпретувати текст художнього твору на уроках української літератури. Формування мотивації учнів до вивчення предмету "Зарубіжна література" через нестандартні форми роботи на уроці та в позаурочний час. Хахалина О.І. Таранюк Н.І. Поворознюк Н.А.
2 Особливості проведення ДПА та ЗНО у 2022-2023 н.р. Сулима С.В.
3 Про ефективні методи підготовки учнів 10-11 класів до ЗНО-2022. (Організація повторення вивченого, відпрацювання навичок роботи з тестами різних типів, використання під час уроків завдань у тестовій формі, тестів ЗНО минулих років, інтернет-ресурсів). Вчителі МО
ТРАВЕНЬ
1 Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за 2022-2023 н.р. Таранюк Н.І.
2 «Панорама методичних перспектив» методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу. Пропозиції щодо планування та форм роботи на 2023-2024 навчальний рік Вчителі МО
3 Самоосвіта – час для себе. Підбірка онлайн платформ для самоосвіти. Вчителі МО
4 Профілактика стресового стану учнів під час ЗНО. Сулима С.В. Хахалина О.І. Прокопенко Л.М.
Кiлькiсть переглядiв: 59

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.